Péče o chrup

Čím a jak efektivně čistit vaše zuby?

Nejefektivnější odstranění zubního povlaku je mechanické. V zásadě nedochází k úplnému odstranění povlaku z úst, ale hlavně k rozrušení jeho stavby a „promíchání“. Vlastní pomůcky používané k ústní hygieně se liší podle plochy a tvaru zubu, které mají očistit. K největšímu hromadění povlaku dochází v mezizubním prostoru. Tam vzniká největší množství kazů (pod bodem kontaktu sousedních zubů) a také začíná tvorba parodontálních kapes. Je to dáno zejména specifickým tvarem tohoto prostoru a především nepřístupností pro „běžné“ pomůcky ústní hygieny (klasický kartáček). Rozlišujeme dvě základní pomůcky, které mohou efektivně odstraňovat povlak z mezizubního prostoru. Jsou to malý mezizubní kartáček a zubní vlákno (dentální nit).

Mezizubní kartáček

Lze s jistotou prohlásit za nejefektivnější pomůcku mezizubní hygieny. Zejména u zubů v postranním úseku (třenové zuby a stoličky), je ve srovnání s dentální nití a párátkem jediným účinným a praktickým řešením to dáno také sedlovitým a piškotovitým tvarem mezizubního prostoru mezi bočními zuby, který je pro zubní nit nedosažitelný.
To ponechává konkávní prostory mezi postranními zuby nevyčištěné. Mezizubní kartáček pracuje na principu malého kartáče na čištění lahví. V úzkém místě prostoru se jeho štětinky sklopí, v širším se narovnají. Tím je zajištěno odstranění povlaku ze všech zakřivených ploch. Základním předpokladem úspěchu je ale především vhodně zvolený mezizubní kartáček. Ten musí správně vyplňovat prostor, nesmí být menší nebo naopak příliš velký a zub poškozovat.
Příslušnému mezizubnímu prostoru odpovídá určitá velikost a typ mezizubního kartáčku. Doporučujeme jejich volbu přenechat zubnímu lékaři nebo hygienistce. Ti vám také poskytnou odbornou instruktáž, přímo ve vašich ústech.
Ta je pro zvládnutí efektivního používání této pomůcky naprosto nezbytná.
K vyčištění mezizubního prostoru postačí jednou denně 1-2x protáhnout kartáček mezizubím. Dáseň zpočátku krvácí, ale to není v důsledku poranění kartáčkem. Je to následek zánětu a otoku v mezizubním prostoru. Po několika dnech krvácení ustupuje a vrací se i přirozený zdravý vzhled dásně.
U zubů v předním úseku chrupu (mezi špičáky), je možné používat k čištění nejen mezizubní kartáček, ale i zubní vlákno (dentální nit). Profil zubů u krčku není „piškotovitý“ jako u postranních, ale oválný. Na tento povrch vlákno dobře přilne a efektivně čistí.
Technika čištění zubním vláknem je náročnější na provední, vyžaduje odborný nácvik a dokonalé zvládnutí. Jinak hrozí nebezpečí poškození zubu a zejména pak dásně. Spočívá v stírání ve směru nahoru a dolů. Předo-zadní pilovitý pohyb používáme pouze k překonání bodu kontaktu mezi dvěma zuby. K osvojení techniky je nutná její ukázka a zejména praktický nácvik. Vlákna jsou ve formě voskované a nevoskované, přičemž s vláknem voskovaným je snazší zacházení. Pro čištění prostoru pod můstky, jsou na trhu speciální vlákna se zesíleným úsekem, tzv. superflossy.
Zub je nutné očistit ze všech stran. Druhým místem s největším hromaděním povlaku je dásňový žlábek. Nejefektivněji lze toto místo vyčistit konci vláken měkkého „klasického“ kartáčku s malou pracovní částí (vhodné i dětské kartáčky). Dříve vyučovaná tzv. stírací technika z dásně na zub je pro vyčištění žlábku nedostačující. Vlákna kartáčku ponechávají zubní povlak v těsném sousedství s dásní bez povšimnutí.
Šetrnější a také účinnější je technika kdy vlákna kartáčku směřují směrem do dásňového žlábku pod šikmým úhlem. Krouživým pohybem potom rozrušujeme povlak ve žlábku. Při použití vhodně zvoleného měkkého kartáčku je tento způsob i při delším používání bezpečný. Tato technika vyžaduje „lehkou ruku“ a velmi měkký kartáček s krátkým polem hustě uspořádaných štětin, seříznutých do jedné roviny. Je opět žádoucí, aby vám i tuto pomůcku individuálně vybral lékař nebo hygienistka a ti provedli příslušný praktický nácvik.
Na závěr bychom rádi uvedli techniku s používáním jednosvazkového kartáčku. Z pohledu vyčištění dásňového žlábku se jedná o nejefektivnější způsob. Je však také nejnáročnější na čas, trénink a zvládnutí.