Zdravotní pojišťovny

  • Všeobecná zdrav. pojišťovna (111)
  • Vojenská zdrav. pojišťovna (201)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Oborová zdrav. pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
  • Revírní bratrská pokladna (213)