Prohlášení ČSK

Vážení pacienti, chápeme nová opatření Vlády tak, že stomatologická péče v denních hodinách není omezena. Noční pohotovosti pro naléhavé případy omezeny také nejsou. Zároveň žádáme, jako vždy při respiračních infekcích, o ohleduplnost k našim kolegům, kolegyním i spolupracovníkům. V případě onemocnění, nebo vysoce pravděpodobného kontaktu s nakaženou osobou, zvažte, zda je návštěva nezbytná, poraďte se po telefonu se zubním lékařem, který vše rozhodne a zorganizuje. Česká stomatologie je díky řadě přísných opatření poměrně málo zasažena epidemií ve smyslu onemocnění zdravotníků, ale udržení tohoto stavu záleží i na Vaší spolupráci!Děkujeme