Registrace

Vážení pojištěnci, máte právo na svobodný výběr poskytovatele zdravotních služeb.

Registrací se svěřujete do péče zubního lékaře, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou.

Právo na výběr lékaře můžete uplatnit jednou za 3 měsíce s tím, že registrace můžete být pouze u jednoho lékaře.

Před ulynutím stanovené tříměsíční doby si můžete zvolit jiného zubního lékaře jedině při změně pracoviště lékaře nebo změně vašeho trvalého bydliště, z jiného závažného důvodu pouze se souhlasem příslušné ZP.

V současné době nepřijímáme nové pacienty.