Plná moc

Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb u nezletilých pacientů

  1. Souhlas jednoho rodiče: pro běžnou péči v zubních ordinacích včetně péče ortodontické bude s přihlédnutím k výkladu MZČR postačovat souhlas jednoho rodiče.
  2. Bez souhlasu zákonného zástupce lze poskytnout pouze neodkladnou péči a to jen v těchto případech:
    • jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví
    • pokud je u nezletilého podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání
    • jde-li o léčbu vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta

Plná moc (tisk formuláře pro vyplnění)
Plná moc – doc (Word)
Plná moc – pdf (Acrobat reader)