Dovolená

17.8.-28.8. 2020 máme dovolenou. Akutní bolestivé stavy ošetří v pracovní dny dopoledne žurnální služba na našem patře, seznam zastupujících lékařů je umístěn na dveřích naší ordinace.

Denně od 18.hod. a o víkendech nepřetržitě zajišťuje ošetření akutních stavů LSPP – AJNA DENTAL KLINIK.

Ordinace funguje

Vážení pacienti.

Zubní ordinace funguje v normálním režimu. Máme a používáme ochranné pomůcky, dodržujeme všechna hygienická opatření.

Prosím, v čekárně dodržujte odstupy od ostatních pacientů.

Při osobním kontaktu se zdravotní sestrou také dodržujte odstup, při zubním vyšetření a ošetření je to vyloučeno. 🙂

Pokud se necítíte zdraví, tak se telefonicky přeobjednejte.

Koronavirus

Vážený paciente,

Česká republika je zasažena koronavirem a my se snažíme i v podmínkách nedostatku respirátorů zajistit stomatologickou péči a zároveň minimalizovat rizika pro pacienty i zdravotnický personál. Ohroženi jsou zejména pacienti ale i zdravotníci nad 50 let věku a žádáme proto o součinnost:

1/ Pokud se necítíte dobře, nebo dokonce máte příznaky virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota; rýma; kašel atd.), zrušte návštěvu zubního lékaře svýjimkou velmi akutních stavů (bolest; výrazný otok voblasti hlavy a krku; zvýšená tělesná teplota). V těchto případech dopředu informujte svého lékaře a domluvte se sním kdy přesně Vás ošetří. Nevydávejte se do ordinací bez dohody s lékařem, aby mohl vše připravit a nepotkali jste, zbytečně, další pacienty.

2/ V České republice není dost doporučených prostředků osobní ochrany-typicky respirátorů súčinností aspoň 95%. Proto se může stát, že v akutních případech zubní lékař provede jen vyšetření a potřebou péči bez nástrojů vyvíjejících aerosol (typicky „vrtačky“, koncovka spraye). Může to znamenat někdy extrakci zubu místo pokusu o jeho záchranu, ale nelze na zdraví či dokonce životě ohrozit ani pacienty ani zdravotníky.

3/ Prosím informujte na tomto dotazníku stomatologa:

V posledních 14 kalendářních dnech jsem byl/nebyl (nehodící se škrtněte) v oblasti se zvýšeným rizikem koronaviru (v době vzniku tohoto formuláře-severní Itálie, Bavorsko, Rakouskoatd.)

A pokud bylo to……………………………………………….

V posledních 14 kalendářních dnech jsem byl/nebyl (nehodící se škrtněte) ve styku sosobou trpící příznaky virové infekce ……………………………………

Dovolená

Od 17.12.2019 do 1.1.2020 včetně čerpáme dovolenou. Pro akutní bolestivé případy funguje na poliklinice žurnální služba vždy dopoledne v pracovních dnech. Na dveřích naší ordinace je umístěn seznam zastupujících lékařů. O svátcích, víkendech a v noci funguje LSPP Ostrava, ul. Varenská.