Koronavirus

Vážený paciente,

Česká republika je zasažena koronavirem a my se snažíme i v podmínkách nedostatku respirátorů zajistit stomatologickou péči a zároveň minimalizovat rizika pro pacienty i zdravotnický personál. Ohroženi jsou zejména pacienti ale i zdravotníci nad 50 let věku a žádáme proto o součinnost:

1/ Pokud se necítíte dobře, nebo dokonce máte příznaky virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota; rýma; kašel atd.), zrušte návštěvu zubního lékaře svýjimkou velmi akutních stavů (bolest; výrazný otok voblasti hlavy a krku; zvýšená tělesná teplota). V těchto případech dopředu informujte svého lékaře a domluvte se sním kdy přesně Vás ošetří. Nevydávejte se do ordinací bez dohody s lékařem, aby mohl vše připravit a nepotkali jste, zbytečně, další pacienty.

2/ V České republice není dost doporučených prostředků osobní ochrany-typicky respirátorů súčinností aspoň 95%. Proto se může stát, že v akutních případech zubní lékař provede jen vyšetření a potřebou péči bez nástrojů vyvíjejících aerosol (typicky „vrtačky“, koncovka spraye). Může to znamenat někdy extrakci zubu místo pokusu o jeho záchranu, ale nelze na zdraví či dokonce životě ohrozit ani pacienty ani zdravotníky.

3/ Prosím informujte na tomto dotazníku stomatologa:

V posledních 14 kalendářních dnech jsem byl/nebyl (nehodící se škrtněte) v oblasti se zvýšeným rizikem koronaviru (v době vzniku tohoto formuláře-severní Itálie, Bavorsko, Rakouskoatd.)

A pokud bylo to……………………………………………….

V posledních 14 kalendářních dnech jsem byl/nebyl (nehodící se škrtněte) ve styku sosobou trpící příznaky virové infekce ……………………………………